Od ideje do rješenja

Objekti visokog rizika

Objekti umjerenog rizika

Objekti niskog rizika

Specifični objekti

Od ideje do rješenja

Vaše ideje pretvaramo u tehnička rješenja

Visokokvalificirani tim inženjera-projektanata uz svoje dugogodišnje iskustvo na stručan i profesionalan način pomaže u realizaciji ideja i ispunjavanju potreba klijenata.

Jedan od početnih kriterija za izradu projekta je definiranje namjene predviđenog sustava, razine zahtjevnosti i rizika za traženi objekt. Potom vođenje brige o specifičnostima kod predlaganja i izrade preporuke sustava za svaki pojedini objekt kako bi proizvod ispunio očekivanja i potrebe korisnika te iskoristio optimalan broj resursa (tehnologije, vremena i novaca) uz najbolji omjer „uloženog i dobivenog“.

Projektante prati u stopu odjel servisa koji se za korisnike brine 24 sata dnevno, od same montaže pa do održavanja i dežurstva. Tehnozavod Marušić od samog početka rada, davne 1964., svojim zaokruženim poslovanjem i odgovornošću, ima bezuvjetno zadovoljstvo klijenata na prvome mjestu koje pridobiva znanjem, iskustvom i tehnologijama.

Objekti visokog rizika
Objekti kod kojih postoji povećana vjerojatnost neželjenih događaja i nastanka velike štete.
BANKE
INDUSTRIJSKA POSTROJENJA
VELIKI HOTELI
VOJSKA
TRGOVAČKI CENTRI

Vrsta objekata koju zajednički karakterizira postojanje velikog broja kritičnih točaka i potpun angažman osoba koje se na dnevnoj bazi profesionalno bave pitanjima zaštite. Imajući u vidu velik broj potencijalnih rizika koji se mogu dogoditi, važno je prevenirati i prepoznati štetne događaje u najranijoj fazi radi minimizacije njihovog utjecaja te brzog saniranja uz nesmetan nastavak posla. Kod visokorizičnih objekata je važno korištenje opreme visoke pouzdanosti i njeno ispravno podešavanje uz maksimalnu dostupnost.  

U kategoriju objekata s visokim stupnjem rizika ubrajaju se objekti kod kojih postoji povećana vjerojatnost neželjenih događaja zbog mogućnosti nastanka velike štete uslijed istih. Neki od takvih objekata su banke, industrijska postrojenja, veliki hoteli, veliki trgovački centri, sportski i kulturni objekti i dr.

Važan segment kod visokorizičnih objekata je kvalitetno projektiranje, obzirom na veličinu sustava, kako bi se zadovoljile sve tražene funkcionalnosti i pritom održala investicija unutar planiranog budžeta. U tu svrhu se projektiraju rješenja za specifičnu namjenu različitih stupnjeva složenosti i međusobne povezanosti, pri čemu je jedno od rješenja i stvaranje vlastitog nadzornog centra. U nadzornim centrima, lokalno ili na udaljenoj lokaciji, moguće je pratiti sve događaje na objektu, povezivati alarme sa snimkom na kamerama koji prate određeno područje ili jednostavno pratiti razvoj sumnjivih situacija.

Jedno od idealnih rješenja za integraciju sustava tehničke zaštite kod objekata visokog rizika je aplikacija Supervisor.

 • Prevencija štetnih događaja
 • Kvalitetno projektiranje
 • Prepoznavanje i brza sanacija
 • Stvaranje nadzornog centra
 • Korištenje vrhunske opreme
 • Konstantno praćenje i podrška
Objekti umjerenog rizika
Objekti kod kojih je potencijalna šteta, koja može nastati, manja od one kod visokorizičnih objekata.
BOLNICE
KLADIONICE
TRGOVINE
UREDI
BENZINSKE PUMPE

Među objekte umjerenog rizika spadaju uredski prostori, manji trgovački centri, bolnice, ambulante, kladionice, trgovine i sl. Potencijalna šteta koja može nastati na takvim objektima uglavnom je manja od one kod visokorizičnih objekata iz nekoliko razloga: manji broj osoba, manje vrijednosti koje mogu biti otuđene, veliki broj raspoloživih izlaza, konstantna prisutnost zaposlenika na radnim mjestima koji mogu pomoći na bilo kakav način.

Za umjereno rizične objekte uobičajena je kombinacija dvaju ili više sustava koji osiguravaju 24-satni nadzor i koji su spojeni na zaštitarsku službu koja se nalazi u blizini ili možda čak unutar samog objekta. Karakteristike opreme za ovakve sustave često su manje zahtjevne obzirom da je često dovoljna detekcija kretanja određenim područjem bez potrebe za prepoznavanjem osobe.

 • Manji broj osoba i vrijednosti
 • Velik broj raspoloživih izlaza
 • Konstantna prisutnost zaposlenika
 • Kombiniranje dvaju ili više sustava
 • Oslanjanje na zaštitarsku službu
 • Korištenje manje zahtjevne opreme
Objekti niskog rizika
Objekti na kojima je mala vjerojatnost nastanka štete.
STANOVI
KUĆE
VIKENDICE
KIOSCI I TRAFIKE
PREMA DOGOVORU

Kategoriji objekata niskog rizika pripadaju stanovi, kuće, vikendice i slični objekti kod kojih instaliranje jednostavnijeg sustava zaštite ima veliku ulogu u odvraćanju potencijalnih neželjenih gostiju. Moguća nastala šteta pritom je uglavnom manjeg iznosa, a informacije s ugrađenog sustava mogu se slati zaštitarskoj službi ili telefonskim putem obavijestiti vlasnika objekta koji potom može angažirati policiju ili zaštitare.

Također treba uzeti u obzir da rizik ipak ne ovisi samo o vrsti objekta, već i o nizu drugih elemenata kao što su protočnost ljudi, radno vrijeme, gotovinski promet koji se ostvaruje u objektu, lokacija u odnosu na glavne prometnice i dr. Iz tog razloga vrlo je važno konzultirati se sa stručnjacima u ovom području kako bi razina zaštite bila optimalna.

 • Instaliranje jednostavnog sustava
 • Mala mogućnost nastanka štete
 • Obavještavanje vlasnika objekta
 • Angažiranje policije i zaštitara
 • Konzultiranje sa stručnjacima
 • Odvraćanje neželjenih gostiju
Specifični objekti
Karakteristika specifičnih objekata je izazov koji iziskuje inženjersko razmišljanje i pronalazak optimalnog rješenja.
SUSTAVI PRILAGOĐENI SPECIFIČNIM POTREBAMA KORISNIKA

Značajan dio objekata na kojima se vrši ugradnja sustava imaju svoje posebnosti što ih čini specifičnima u odnosu na prethodno definirane vrste objekata. Zajednička karakteristika takvih objekata je izazov koji iziskuje inženjersko razmišljanje i pronalazak optimalnog rješenja korisničkih potreba. Uz standardnu opremu tehničke zaštite, poput videonadzora i vatrodojave, koriste se i nešto rjeđi uređaji ili sustavi za postizanje krajnjeg rezultata.

Samo neki od primjera specifičnih projekata su:

 • RTLS sustav praćenja osoba i inventara u realnom vremenu putem RFID-a
 • Digitalna arhiva i upravljanje dokumentacijom (engl. Document Managment)
 • Sustav prevencije krađe robe
 • Videozid nepravilnih oblika
 • Sustav praćenja broja osoblja u prostorijama sa kritičnom robom

Dosadašnje iskustvo i stečena znanja dokazuju da je za svaki problem moguće osmisliti i realizirati određeno tehničko rješenje. Korisnici su slobodni izraziti vlastite zahtjeve i ideje, a vrsni projektanti i tehničari ih provode u djelo.