Novosti

Održana je međunarodna konferencija u organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara uz podršku CoESS-a o "Privatnoj zaštiti i kritičnoj infrastrukturi"

U organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara i potporu Konfederacije europskih sigurnosnih službi (CoESS – Confederation of European Security Services) 8. srpnja, održana je međunarodna konferencija “Privatna zaštita i kritična infrastruktura”.

Zaštita kritičnih infrastruktura (KI) jedno je od ključnih područja strategije sigurnosti i prioriteta Europske unije. Međunarodna konferencija održana je se s ciljem razmjene mišljenja, pogleda i uloge privatne zaštite kao sigurnosne gospodarske djelatnosti u sustavu nacionalne sigurnosti RH, a u svjetlu nove Europske Direktive o otpornosti kritičnih subjekata. Konferencija je okupila dionike sustava zaštite kritične infrastrukture iz nadležnih državnih tijela, privatne zaštite, vlasnika i predstavnika objekata kritične infrastrukture, te znanstvenika i stručnjaka iz područja zaštite kritične infrastrukture.

Direktor odjela Sistemske podrške i integracije u Tehnozavod Marušić d.o.o. pobliže je predstavio temu Tehnička zaštita u zaštiti kritične infrastrukture.

Riječ je bila o primjeni novih tehnologija na području tehničke zaštite za zaštitu kritične infrastrukture s ciljem da se osigura poslovni kontinuitet i zaštita infrastrukture primjenom sigurnosnih mjera, da se stvori elastičnost i otpornost kritične infrastrukture na potencijalne prijetnje te naglašenija povezanost mjera usmjerena na poboljšanje cyber i ne-cyber povezanu otpornosti, te da se implementiraju novi instrumenti zaštite kroz javno privatnu koordinaciju i partnerstvo, dijeljenjem dobre prakse znanja i ekspertize na različitim nivoima.

Tvrtka Tehnozavod Marušić d.o.o. znanjem i ekspertizom pokriva predstavljena područja te predstavlja provjerenog partnera u području zaštite kritičnih infrastruktura.

Zadnje objavljeno