Novosti

Izgradnja fotonaponske elektrane SE Tehnozavod Marušić za potrebe proizvodnog pogona i ugradnja dizalice topline za potrebe proizvodnog pogona

Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane SE Tehnozavod Marušić za potrebe proizvodnog pogona i ugradnja dizalice topline za potrebe proizvodnog pogona

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Dana 14.11.2017. tvrtka Tehnozavod Marušić d.o.o. započela s provedbom projekta izgradnja fotonaponske elektrane SE Tehnozavod Marušić za potrebe proizvodnog pogona i ugradnja dizalice topline za potrebe proizvodnog pogona. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane Tehnozavod Marušić za vlastitu potrošnju snage 51,75 kW, koja se sastoji od 115 modula snage 450 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE te također ugradnjom dizalice topline voda-zrak doći će do poboljšanja energetske učinkovitosti proizvodnog pogona.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 316.034 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 53.052 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 32,45 %, te će smanjenje CO2 iznositi 23,36t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj bilanci tvrtke Tehnozavod Marušić d.o.o. će iznositi 32,45%.

Ukupna vrijednost projekta: 1.818.298,72 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.271.576,23 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 14.11.2017. – 30.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Marko Marušić, marko.marusic@tehnozavod.hr , +385 1 6599 600

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici Europski strukturni i investicijski fondovi i na Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Zadnje objavljeno