Novosti

ISE 2024

We recently returned from Integrated Systems Europe (ISE) 2024 in #Barcelona, the intersection of cutting-edge AV technology and creative expression was truly inspiring. These insights are set to play a pivotal role in our future projects, enabling us to push the boundaries of technology.

Nedavno smo se vratili s Integrated Systems Europe (ISE) 2024. u Braceloni, sjecište najsuvremenije AV tehnologije i kreativnosti, i kao i prethodnih godina bilo je vrlo inspirativno. Ovi uvidi će igrati značajnu ulogu u našim budućim projektima, omogućujući nam da pomičemo granice tehnologije.

Zadnje objavljeno