HR EN

Programi protuprovala 945x201


 

Protuprovala 

Protuprovalni sustavi imaju važnu ulogu u prevenciji provala i prepada budući da su elementi koji upućuju na postojanje sustava često lako uočljiivi kako bi spriječili neželjeni događaj. S druge strane, sama prevencija nije dovoljna te je neophodno osigurati detekciju nedozvoljenog ponašanja uz visoku pouzdanost kako bi se izbjegli lažni alarmi.Provalnici - slika

Sama logika djelovanja je gotovo identična za sve proizvođače i sastoji se od protuprovalne centrale koja predstavlja mozak protuprovalnog sustava, niza detektora čiji je zadatak prepoznati nedozvoljeno ponašanje te uređaja za dojavu i signalizaciju. Izbor odgovarajućeg rješenja ovisi o nizu faktora kao što su stupanj rizika, vrsta aktivnosti u štićenom objektu, potencijalna šteta koja može nastati, oblik prostora, položaj prozora i izvora topline te nizu drugih okolnosti koje treba uzeti u obzir pri projektiranju sustava.

Što to predstavlja u praksi? Kao i u mnogim drugim područjima, ponuda opreme, proizvođača i instalatera je velika, a razlike je vrlo teško primijetiti u normalnim uvjetima rada. Vrsta protuprovalne centrale određuje se prema veličini i namjeni objekta koji se štiti, broju detektora koje je potrebno postaviti, mogućnosti postavljanja žičane instalacije, potrebi za podjelom prostora u više nezavisnih cjelina te planiranoj vrsti dojave i signalizacije. Preko centrale se podešava razina osjetljivosti, definira logika preko koje dolazi do aktiviranja alarma (primjerice, tek ako su 2 ili više detektora u alarmu) ili slanja tihog alarma čuvarima tijekom prepada u poslovnici.

Detektori predstavljaju osnovne elemente za prepoznavanje neželjenih situacija te većina njih djeluje automatski. Ovisno o posebnostima objekta projektirati se može cijeli niz rješenja počevši od magnetskih kontakata i detektora pokreta za jednostavne sustave do mikrovalnih barijera i ukopanih seizmičkih kabela za složene sustave gdje je potrebna visoka razina sigurnosti na otvorenom prostoru. Signalizaciju je potrebno prilagoditi danoj situaciji pri čemu treba voditi računa o mogućim posljedicama te izbjeći stvaranje dodatnog rizika neprimjerenom signalizacijom. Kao što je sasvim razumno preplašiti noćnog provalnika u kiosk putem alarme sirene, treba razumijeti da se provalnika koji s pištoljem stoji pred blagajnicom nikako ne smije dodatno uzemiriti bilo kakvim čujnim znakom alarma. Osim zvučne i vizualne signalizacije na licu mjesta, vrlo često se koristi slanje informacije u nadzorne centre zaštitarskih tvrtki koje zatim provjeravaju što se događa na štićenom objektu.