HR EN

Programi konf.sustavi 945x201


 

Simultano prevođenje

Sustavi za simultano prevođenje su usko povezani s konferencijskim sustavima. Kako sudionici konferencija nisu često iz istog govornoga područja, potrebno je pojedinim delegatima prevoditi govor nekih drugih delegata. Kako bi se spriječio nered i kaos koji bi mogli nastati uslijed istovremenoga prevođenja jednoga govora na 5, 6 ili više jezika unutar jedne prostorije, koristimo se sustavima za simultano ProductPhoto_Web_all_1799141131.jpgprevođenje. Uloga sustava za simultano prevođenje je na nevidljivi način donijeti informaciju do svakog pojedinoga delegata, na njegovom jeziku ili jednom od svjetskih jezika kojim zna komunicirati, a da pritom ta ista informacija ne smeta nekom drugome kome ona nije potrebna.

U tu svrhu, sustavi se obično sastoje od 3 osnovna dijela:

  • Prevoditeljski dio: Prevoditeljski dio se sastoji od prevoditeljske kabine koja akustički odvaja prevoditelja od samih delegata, ulaznoga mikrofona s izborom govornoga područja i slušalica ili zvučnika koji služe kako bi se prevoditelju prenijela informacija koju je potrebno prevesti
  • Sustav za prijenos govora i pozadinske glazbe: Sustav za prijenos govora se sastoji od centralne opreme kojoj je uloga da putem jedne veze odašilje sve audio informacije do svakog pojedinoga delegata.
  • Oprema za prijem govora i pozadinske glazbe: Oprema za prijem govora služi za prijenos informacije prema krajnjem korisniku. U tu svrhu se najčešće koriste slušalice koje, uz minimalno ometanje drugih sudionika konferencije, omogućuju preslušavanje govornih kanala koji su potrebni.

Sustavi mogu biti izvedeni na više načina ovisno o namjeni prostora. U dvoranama s fiksnim rasporedom stolova koje su namijenjene isključivo konfernecijskom poslovanju koriste se sustavi koji su putem žice povezani s prevoditeljskom kabinom. S druge strane, u prostorima u kojima se često mijenja raspored stolova ovisno o namjeni vrlo je nepraktično stalno razvlačiti žice te se koriste sustavi za bežični prijenos govora koji se sastoje od džepnog prijemnika i slušalica.