HR EN

Programi vatrodojava 945x201


 

Vatrodojava

Vatrodojavni sustavi služe za ranu detekciju požara, kojom štitimo ljudske živote i imovinu od golemih šteta koje može donijeti požar. Svaki je požar moguće lako ugasiti u njegovoj početnoj fazi, dok rasplamsali požar često dovodi do potpunog uništenja objekta – zbog toga je izuzetno bitno ulagati u vatrodojavne sustave koji će požar detektirati što je ranije moguće.Vatra

Naši vatrodojavni sustavi štite objekte najrazličitijih vrsta i namjena, kao što su banke, muzeji, sportski objekti, sakralni objekti, hoteli, bolnice i poslovne zgrade. Izvodimo sustave veličine od nekoliko desetaka do nekoliko tisuća javljača, koji su samostalni ili umreženi, spojeni na sustav upravljanja zgradom, upravljani lokalno ili daljinski.

Nudimo atraktivna rješenja poput vatrodojavne centrale upravljive preko LCD ekrana osjetljivih na dodir, ili „nevidljivih“ javljača požara koji se montiraju na način da im se najniža točka ne spušta ispod razine stropa. U većim objektima koristimo adresabilne centrale što znači da centrala jednoznačno detektira stanje svakog javljača zasebno, odnosno prikazuje točno na kojem mjestu u sustavu je došlo do požara, greške sustava ili nekog drugog bitnog događaja. U ovim su sustavima javljači spojeni u petlje, što omogućava centrali da čak i u slučaju prekida kabela između dva javljača svejedno vidi stanje svih javljača gledajući sa strane početka i sa strane kraja petlje.

Manje objekte može se štititi i cjenovno povoljnijim, tzv. konvencionalnim sustavima, u kojima se više javljača povezuje u jednu zonu, a centrala ne razlikuje pojavu alarma ili greške na svakom javljaču, već u pojedinoj zoni.

Vatrodojavne centrale moguće je spojiti na sustave upravljana zgradom pri čemu se osigurava dvosmjerna komunikaciju između računala i vatrodojavne centrale. Tako na računalu možemo vidjeti stanje svih javljača u sustavu prikazanih na tlocrtima objekta, pripremiti alarmne procedure koje će se u slučaju alarma ispisivati na ekranu i informirati osobu koja radi za računalom kako se ponašati. Također, moguće je putem računala primiti poruke o alarmima i greškama, uključivati i isključivati određene elemente sustava i činiti sve drugo što se može raditi i na samoj centrali. Vatrodojavni sustav se može integrirati s drugim tehničkim sustavima na objektu, na način da se npr. u slučaju požarnog alarma prikazuje slika s kamera koje snimaju prostor u kojem je došlo do pojave alarma.