HR EN

Programi plinodojava 945x201


 

Sustavi detekcije i dojave plina

Bitan dio sigurnosnih sustava svakako je detekcija i dojava otrovnih ili eksplozivno-zapaljivih plinova. Bilo da se radi o stambeno-poslovnim ili industrijskim objektima nužno je imati evidenciju o koncentraciji takvih plinova jer i mala koncentracija toksičnih plinova može biti štetna za ljudsko zdravlje, a ukoliko se eksplozivno-zapaljivi plinovi nađu u dodiru sa zrakom može doći do pogubnih posljedica i za ljude i za okolinu. Plin - gorenje

Jasno je da detekcija plina spada među najkritičnije sustave budući da je veliki dio plinova nemoguće detektirati mirisom, zvukom ili pogledom te je neophodno osloniti se na sustave visoke pouzdanosti kako bi se izbjegle tragične posljedice.

Razlikujemo više vrsta detektora plina, s obzirom na tehnologiju i vrstu plina kojoj su namijenjeni. Vrlo je važno imati na umu da se, ovisno o vrsti plina, detektori plina montiraju na onu visinu u prostoriji gdje će se plin prvo pojaviti.

Plinovi na koje posebno treba obratiti pažnju su:

  • OTROVNI: Ugljični monoksid (CO), ugljični dioksid (CO2), sumporna kiselina (H2S), sumpor IV oksid (SO2), dušikov monoksid (NO), dušikov dioksid (NO2), solna kiselina (HCI), kisik (O2), klor (Cl2), amonijak (NH3)
  • EKSPLOZIVNI/ZAPALJIVI: Vodik (H2), prirodni plin/metan (CH4), propan-butan, izopropilni alkohol, heksan (C6H14), oktansko gorivo, acetilen (C2H2), etilen (C2H4), amonijak (NH3), butanon, etanol (C2H5OH), metanol (CH3OH), toulen, pentan (C5H12), etilen oksid (C2H4O)