HR EN

Programi evakucija 945x201


 

Razglasno-evakuacijski sustav

Razglasno evakuacijski sustavi imaju nekoliko bitnih funkcija koje se koriste u velikim objektima s velikim brojem ljudi. Oni imaju bitnu ulogu u stvaranju ugodnog okruženja u normalnim uvjetima rada te pravodobnog uzbunjivanja bez stvaranja panike u slučajevima opasnosti. Izborom ovih sustava povećava se stupanj sigurnosti budući da se u slučaju potrebe automatski utišava glazba i prenose bitne poruke svim ljudima u objektu ili samo u dijelovima na koje se opasnost odnosi. Sustavi imaju svoju autonomiju po pitanju napajanja tako da im ne smeta mogući nestanak struje na objektu u slučaju nesreće.Horn zvučnik transparent

Idealni objekti za postavljanje razglasno-evakuacijskih sustava su poslovne zgrade i prodajni centri gdje se nalazi veliki broj ljudi. Bitne funkcije su:

  • pozadinska glazba. Pozadinska glazba služi za stvaranje željene atmosfere i utjecanje na raspoloženje osoba koje se nalaze u prostoru. Pozadinska glazba se može    puštati zasebno u svakoj zoni. Sa centralne lokacije se može podešavati jačina zvuka u svakoj zoni.
  • distribucija govornih poruka osobama koje se nalaze u prostoru. Najbrži način za obavještavanje svih osoba koje se nalaze u nekom većem prostoru je govornim porukama. Poruke mogu biti servisne, informativne ili komercijalne (reklamne). Sustav se može projektirati tako da omogućava distribuciju govornih poruka u svakoj zoni zasebno. Zvuk je takve kvalitete da omogućava osobama prepoznavanje i razumijevanje distribuiranih govornih poruka. Sustav također omogućava i automatsku distribuciju prethodno snimljenih govornih poruka prema predefiniranom vremenskom rasporedu.
  • obavještavanje i uzbunjivanje u slučaju potrebe. U slučaju da je o nekoj izvanrednoj situaciji (požar, sigurnosna prijetnja ili slično) potrebno obavijestiti osobe koje se nalaze u nekom većem prostoru, najefikasniji način je kombinacijom zvučnih signala i govornih poruka. U slučaju da je osobe potrebno obavijestiti o izvanrednoj situaciji sustav automatski pokreće odgovarajuće procedure za obavještavanje. Osobe u svakoj zoni dobivaju informacije relevantne samo za tu zonu kako se ne bi stvarala pomutnja.
  • upravljanje evakuacijom u slučaju potrebe. Razglasni sustav počinje generirati alarmne signale unutar 3s od detekcije opasnosti.