HR EN
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Safety

Ova grupa ima za cilj prije svega zaštitu ljudskih života i prevenciju oštećenja imovine te je za nju uobičajen 24-satni režim rada pri čemu nikakva greška nije dozvoljena. U ovu grupu pripadaju vatrodojavni sustavi, sustavi detekcije plina, razglasno-evakuacijski sustavi i SOS sustavi za hotelske i bolničke sobe.

vatrodojava   plinodojava   evakuacija   sos
Vatrodojava   Plinodojava   Evakuacijski sustavi   SOS sustavi